Autós Szakmai Kerekasztal

A Magyar Autós Szakmai Szövetség a 2013. július első felében széles szakmai konszenzus alapján életre hívott Autós Szakmai Kerekasztal jogi, szervezeti hátterét biztosítja. Szervezeti formában gyűjti és egységesíti a gépjárművek teljes életciklusa alatt a gépjárművel bármilyen kapcsolatba kerülő piaci szereplőket és folyamatokat érintő ügyeket, eseményeket.

Az Autós Szakmai Kerekasztal, – rövidített nevén ASZK – az ágazat minden szereplőjét, egy nem jogi személyiséggel rendelkező, ennek alapján semminemű elköteleződéssel, kötelezettség viselésével nem járó általános szakmai konzultatív fórumba kívánja integrálni. Az ágazati fórum az ország összes szakmai szervezetének, önálló entitással bíró piaci szereplőjének helyet ad a nevében is jelzett Kerekasztalnál, ahol bármilyen ágazati probléma felvethető, megtárgyalható.

Az ASZK megalakulásakor többségi szavazással létrehozott, szakterületekre fókuszáló MUNKABIZOTTSÁGOK adnak lehetőséget a konkrét kérdések, javaslatok megjelenítésére. Egyes nagyobb területet lefedő Munkabizottságok további alrendszerekre, munkacsoportokra és szekciókra osztódnak, hogy bizonyos speciális ügyek szűkebb körben is megvitathatóak legyenek. Az első nagyobb problémafeltáró folyamatban 2013 július – szeptember hónapban közel száz személyes résztvevője volt az ASZK értekezleteinek, személyes konzultációinak.

Az országot, valamint az ágazatot minden vonatkozásban lefedő struktúra első felvetésre lassúnak és bonyolultnak tűnhet, de maga a szakmai terület is eléggé sokrétű és heterogén tevékenységekből, piaci szereplőkből tevődik össze. A struktúra biztosítja, hogy minden terület és érintett fél a javaslatait, véleményét megjeleníthesse, annak érdekében, hogy az beépüljön az ágazat egységesített javaslataiba. Az ASZK működését a MASZSZ, mint ágazati Szövetség koordinálja és működteti, annak összes kötelezettségével, felelősségével együtt.

ASZK Munkabizottságok

ASZK Munkabizottságok

ASZK Szervizipari Bizottság

ASZK Szervizipari Bizottság

Kérjük és várjuk tevőleges részvételét minden, a szakma jelenéért és jövőéjért tenni akaró piaci szereplőnek, intézménynek és magánszemélynek, aki céljaink elérését aktívan támogatni képes. Amennyiben részt kíván venni az Autós Szakmai Kerekasztal tevékenységében, e-mailben jelezze nekünk, hogy melyik munkabizottság szakmai munkáját tudná segíteni, illetve küldje el elérhetőségi adatait részünkre (e-mail cím, név (és cég ) cím, telefonszám) erre a linkre kattintva vagy email-ben.

Továbbá várjuk az ASZK ágazati tevékenységét akár személyesen, akár észrevételek, javaslatok megküldésével segítő üzeneteiket is.
Bejelentkezni a maszsz@maszsz.hu e-mail címen lehetséges.