Hitelesség és szakszerűség – Összefoglaló a MASZSZ 2014. március 26-án megrendezett szakmai konferenciájáról

A Magyar Autós Szakmai Szövetség (MASZSZ) által meghirdetett március 26-i bemutatkozó rendezvényt elsődlegesen a címben olvasható fogalmak jellemezték. A MASZSZ első, szűk körű programja a Szervizipari Beszállítói Konferencia elnevezést kapta, miután a javítóipar legégetőbb problémái a különböző beszállítói területeket érintik. A kiszolgálás minősége, ára és megbízhatósága a javítóipari cégek forgalmára gyakorolt hatásukkal alapvetően meghatározzák az ágazat teljesítményét és megítélését.

A MASZSZ, mint újonnan alakult ágazati csúcsszervezet elemi céljának tartja a gépjármű életciklusa alatt a gépjárművel kapcsolatba kerülő magánszemélyek és legális vállalkozások kapcsolatát, ami a közel négymillió gépjármű üzemeltetése során a közlekedésbiztonság műszaki színvonalát és a környezetvédelmét is megszabja. A konferencia célja ezen kapcsolatrendszer bemutatása, egyes csomópontokon mutatkozó ellentmondások, piaci rendellenességek hangsúlyozása, valamint a megoldási javaslatok ismertetése volt, melyet maximálisan teljesített a program.

news03-01
dr. Melegh Gábor Igazságügyi szakértő és Gablini Gábor MASZSZ elnök, aki a márkakereskedők és a független javítók egymásra utaltságáról beszélt nyitó előadásában

A bejelentkezők megtöltötték a budaörsi helyszín előadótermét. Gablini Gábor a MASZSZ elnöke megnyitójában kiemelte a márkakereskedők és a független javítók együttműködésének jelentőségét és a korábbi évtizedekben egymásról alkotott előnytelen és sok esetben félreértelmezett kép átformálásának szükségességét. Ez a szemléletváltás lehet a közeljövő sikeres üzleti modellje, ahol az érintettek nem közvetlen ellenfeleknek tekintik egymást, hanem egymást kiegészítő, kisegítő piaci szereplőnek, akik a szolgáltatások folyamatos minőségi fejlesztésére lesznek figyelemmel az ügyfelek és gépkocsijuk műszaki biztonságának növelése céljából.

Ezt követően a piacot nagymértékben átalakító kenőanyagok jövedéki adója volt a téma, melyhez a programszervező MASZSZ írásban adta ki a NAV illetékes szervének a forgalmazáshoz kapcsolódó anyagát, ami számos, sokak számára megválaszolatlan kérdést pontosított. Fidler Tamás, a TOTAL HUNGARIA Kft. főosztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket a kenőanyagpiac forgalmazói észrevételeiről és több, a napi gyakorlatban is hasznosítható tanáccsal látta el a megjelenteket, valamint válaszolt a kérdéseikre.

A hazai közúti balesetek elenyésző hányada kerül a statisztikai kimutatásba, mint műszaki meghibásodásból bekövetkező baleset. Az adatok és a valóság közötti ellentmondás feltárása volt dr. Melegh Gábor neves igazságügyi gépjárműszakértő előadásának központi eleme. Az előadás legfeltűnőbb része az volt, hogy az összes demonstráló statisztikai adat német forrásból jelent meg, miután hazai adatgyűjtés nincs a veszélyes üzemű gépjármű közlekedésről. Ami adat található az viszont kétes alaposságú. A balesetek legfőbb okai igen sok esetben a gépjárművek műszaki elhanyagoltsága, vagy esetlegesen konstrukciós hibák, míg számos alkalommal személyi mulasztásokra vezethetők vissza. A javítóipar felelőssége is felsejlik a vizsgálatok során, azonban a kevés számú vizsgálat nem mutat ki arányaiban elviselhetetlen javítóipari problémát, de a szakértelem hiánya és a figyelmetlenség, felületesség igen jellemző.

A közúti közlekedés egyik igen lényeges eleme a gépjárművek hatósági vizsgálata, mely sok gépjárműtulajdonos számára az egyetlen legális ellenőrzési pont a gépkocsi használata során. A hatósági vizsgálatok minősége, a technológia pontossága és annak betartása az ellenőrzések következetessége a műszaki biztonság egyik sarokköve. Erről a témakörről Horváth József a Horváth Mérnökiroda tulajdonosa, a hazai műszaki vizsgáztatás doyenje tartott nemzetközi kitekintést is tartalmazó előadást. Ennek a legfőbb üzenete az volt, hogy a hazai járművizsgálatok nélkülözik a következetes ellenőrzést és a folyamatos adatgyűjtést, pedig ez segítené leginkább a vizsgálatok minőségének javítását.

 news03-02

Horváth József tart előadást a hatósági vizsgálatokról

A gépjárművek bontásáról szóló előadást dr. Havelda Miklós az ABAKE szakértője tartotta, ahol rávilágított a bontott és használt gépjárműalkatrészek forgalmazásában jelen lévő problémákra, a hatósági ellenőrzések hiányára. Ez a terület legalább annyira veszélyes a közlekedés biztonságára, mint a javítóipari tevékenység. Az illegális tevékenységek mérhetetlenül nagy aránya, már-már elviselhetetlen a bontási ágazatban.

A fentebbi prezentációk többsége a javítóipar által végzett szolgáltatási tevékenységeket érintette, melyek fontos eleme a fogyasztóvédelem. Ezen a területen rengeteg régi és új szabály van jelen, melyek mindegyikének követése, betartása nagy felelősséget ró a szolgáltatókra -emelte ki mondandójában a téma előadója, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogi szakértője dr. Űtő Kristóf. A demonstratív előadás felhívta a figyelmet a március 15-én hatályba lépett Ptk. fogyasztóvédelemmel kapcsolatos új szabályaira és az ezzel párhuzamosan módosított néhány fogyasztóvédelmi rendeletre.

A javítóipar legtöbb problémáját jelenleg a pótalkatrészek nagykereskedelme okozza, ahol számolatlan vitás elem jelenik meg a javítóipar kárára. A MASZSZ alkatrész munkabizottságának vezetője Balogh Árpád úr tartott tájékoztató előadást az alkatrész kereskedelem nemzetközi standarjairól, illetve mindazon jelenségekről, amelyek a hazai piacot jellemzik. Az előadó felvázolta és összefoglalta az alkatrészpiac elemi problémáit, rávilágított a megoldási lehetőségekre.

 news03-03

Balogh Árpád, MASZSZ alkatrész munkabizottságának vezetője a pótalkatrészek kereskedelmével kapcsolatos kihívásokat elemezte

Kerék Balázs, az alkatrész-nagykereskedelemmel foglalkozó Szakál-Metál Kft. előadója zárta az alkatrész-forgalmazási blokkot, aki a piaci adatok ismertetésén túlmenően fontosnak tartotta kiemelni, hogy cégük, amikor bármely alkatrész területre kiterjesztette tevékenységét, mindenhol visszaéléseket és rendellenes, torz piaci működést tapasztalt. Jelenleg reménykednek, hogy a kenőanyag-ágazatban a jövedéki termékké minősítés megoldja a korábbi tarthatatlan helyzetet, bár az év első két hónapjában nagyon lecsökkent a forgalom.

A gépjármű tulajdonosok és a szervizek közötti vitás esetek egy igen jelentős hányada kerül bíróság elé, ahol a szervizek kénytelen-kelletlen a témában jártas fogyasztóvédelemben is tapasztalt ügyvédeket igényelnének. A bíróságok előtti képviselet során kevéssé számítanak a szakmai érvek, igazságok:  leginkább a fogyasztóvédelemben jártas szakértők nyújthatnak nagy segítséget a szervizek számára. A bírósági gyakorlat alapján általában az „ügyfelek igazsága” szokott kiderülni, jelezte több száz peres ügy tapasztalatával rendelkező belkereskedelmi-fogyasztóvédelmi témakör előadója dr. Baranyai András úr. Ez a terület számtalan kérdésre sarkalta a jelenlévőket, de az előadó jelezte, hogy minden ügy önálló, generális szabályokat nem lehet felállítani, emiatt elveszett ügy sincs, ha ahhoz megfelelő szakértelemmel állnak hozzá.

A MASZSZ konferencia levezetője Kovács Ferenc összefoglalta a program lényegi elemeit és az elhangzó kérdésekre az előadók választ is adtak.

A konferencia ráadásprogramjaként az Infiniti márka adaptív kormányzásának legújabb és egyedülálló fejlesztése került bemutatásra Zsiros György úr, a Nissan Gablini márkakereskedés vevőszolgálati vezetője tolmácsolásában. Az igen részletes elméleti előadást egy gyakorlati bemutató követte a közvetlen fizikai kapcsolatot nélkülöző új megoldásról.

 news03-04

Zsiros György, a Nissan Gablini vevőszolgálati és műszaki igazgatója bemutatja az Infiniti Q50 modell egyedülálló új fejlesztését az adaptív kormányzás területén

A MASZSZ első bemutatkozó konferenciája visszaigazolta a szervezés azon alapvető célját, hogy a sokéves kihagyás után az ágazatnak legyen egy, a szakterület egészére kiterjedő hiteles és minőségi szakmai programokat biztosító szervezője.