A Szervezet

A több mint száz éves történelemre visszatekintő autó gyökeresen átalakította a világot, új korszakot nyitva az emberi civilizációban és a társadalmi viszonyokban. Az autó, mely kezdetben a kiváltságosak privilégiuma volt, napjainkra olyan termékké vált, mely nem csupán környezetünkre, de a világgazdaság egészére is hatással van. A gépjárműgyártás, az autókereskedelem, a javító- karbantartó, bontó tevékenység és a kapcsolódó szolgáltatások széles köre közvetve az egész társadalom érdekeit szolgálják. Az ágazatban működő vállalatok, vállalkozások, szakmai szervezetek hatékony együttműködését indokolja annak érdekében, hogy az autó egyrészt a jövőben is egyet jelentsen az egyéni szabadsággal és a mobilitás örömteli élményével, másrészt eleget tegyen az urbanizáció, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság kihívásainak is.

Ezen célkitűzések jelentik a MASZSZ megalakulásának sarokköveit, s e célok mentén, az ágazati összefogás keretében jelöltük ki a prioritásokat: az autó teljes életciklusát végigkísérő folyamatok hatékonyságának növelését, a fogyasztói érdekek védelmét, a közlekedésbiztonság javítását, valamint a környezeti károk csökkentését. Törekvéseinkben kiemelt szerep jut az ágazati és gazdasági érdekérvényesítésnek, a szakmában dolgozó legális vállalkozások érdekképviseletének, valamint a jogszabályi környezet optimalizálásának.

gepjarmu-eletciklus-abra

1. Ábra: Gépjármű életciklus

feketegazdasag-abra

2. Ábra: Feketegazdaság

Munkánkhoz a legszélesebb együttműködési platform kialakítását tűztük ki célul, hogy a gépjárművekkel kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások munkaadói, szövetségi szinten képviselhessék a piaci szereplőket.

Tagjaink a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (GÉMOSZ), a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesülete (MGOE), az Európai Autószervizek Egyesülete (E.M.E.) és az Autóbontók és Bontott Autóalkatrész Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete (ABAKE). Együttműködő partnereink többek között a Magyar Autóklub, a Magyarországi Bosch Szervizek Érdekvédelmi Egyesülete, és a Lakk Kereskedők Országos Szövetsége is. Ezen szervezetek tagvállalatainak tevékenysége a gépjárműveket, azok hazai első forgalomba helyezésétől a forgalomból történő kivonásig, egészen a megsemmisítésig és újrahasznosításig, azaz a gépjármű teljes életciklusa alatt végigkísérik. A partner szervezetek együttműködésével létrejött Magyar Autós Szakmai Szövetség – a MASZSZ – elsősorban az autósok, az autóvásárlók és a közlekedők érdekét, biztonságát szolgálja.

Felelősségtudatunk megköveteli, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az ágazat környezeti terhelésének csökkentésére, a környezetvédelmi törekvések támogatására, melyben – mások mellett – számíthatunk a motor- és kenőanyag-forgalmazásban érdekelt hazai partnereink együttműködésére is.

A gépjármű veszélyes üzem. Minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel követjük azt a célkitűzést, hogy a gépjármű tulajdonosát terhelő üzembentartói felelősségből adódó kockázatokat csökkentsük, és a lehető legkisebb költséggel járó komplex megoldásokat alkalmazzuk, a folyamatban érintett felek mindegyikének megelégedésére.

Ebben a folyamatban az alábbi értékek érvényre jutása kiemelten fontos a MASZSZ számára:

1. A gépjármű vásárlója irányába:

A korrekt, a fogyasztói érdekeket prioritásként kezelő kereskedelmi politika alkalmazása, az üzleti kultúra, illetve az ágazati szereplők tevékenységének pozitív befolyásolása.

2. A gépjármű tulajdonosa, üzembentartója irányába:

A közlekedés műszaki biztonsága, az autósok testi épsége és vagyonbiztonsága, a környezet védelme, valamint a fogyasztó jogainak érvényesülése.

3. A társadalom irányába:

A társadalmi felelősségvállalás, a balesetmentes közlekedés, új munkahelyek létrehozása, a meglévők biztonsága, az adófizetői potenciál növelése.

4. Az iparági vállalkozók irányába:

A biztonság és minőség elsődlegessége, a jogkövető magatartás támogatása, a versenyképes vállalkozások védelme, valamint a folyamatos fejlődés elősegítése.

Kiemelten fontos szempont számunkra, hogy a közúti közlekedésben a műszaki hibából bekövetkező balesetek száma minimalizálódjon, minden egyes közlekedő biztonságban keljen útra és térjen haza szeretteihez.

A MASZSZ tevékenysége során a MEGBÍZHATÓSÁGOT, a KISZÁMÍTHATÓSÁGOT, a KÖVETKEZETESSÉGET és a PARTNERSÉGET tekinti mértékadónak.